Colorectal cancer

From WikiLectures

Template:Infobox - nádor

Kolorektální karcinom (KR-CA) je maligní nádorové onemocnění zaujímající třetí příčku mezi celosvětově nejčastěji se vyskytujícími malignitami. V roce 2012 bylo celosvětově diagnostikováno téměř 1,4 milionu nových případů. [1] V ČR incidence KR-CA rok od roku stoupá. [2] Vedle vysoké a neustále stoupající incidence má toto onemocnění i vysokou mortalitu způsobenou zejména převládající diagnostikou onemocnění až v pokročilých stádiích, kdy jsou léčebné postupy omezené. Proto je dnes snaha o efektivní screening u obyvatel nad 50 let. Z hlediska prognózy a léčebného postupu je vhodné od sebe odlišovat karcinom tračníku a karcinom rektosigmatu a rekta.

Epidemiologie[edit | edit source]

__ Kolorektální karcinom/epidemiologie

550px|nastřed|Incidence a mortalita kolorektálního karcinomu v ČR v letech 1977-2012

Symptomatologie[edit | edit source]

__ Kolorektální karcinom/symptomatologie

Etiologie[edit | edit source]

__ Kolorektální karcinom/etiologie

Screening[edit | edit source]

__Kolorektální karcinom/screening

Diagnostika[edit | edit source]

__Kolorektální karcinom/diagnostika

Patologie[edit | edit source]

__Kolorektální karcinom/patologie

Terapie[edit | edit source]

__Kolorektální karcinom/terapie

Prognóza[edit | edit source]

__Kolorektální karcinom/prognóza


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 548 s. s. 85-90. ISBN 978-80-246-1414-4.
  2. LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 548 s. s. 85-90. ISBN 978-80-246-1414-4.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 548 s. s. 85-90. ISBN 978-80-246-1414-4.
  • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 548 s. s. 85-90. ISBN 978-80-246-1414-4.
  • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 548 s. s. 85-90. ISBN 978-80-246-1414-4.

Doporučená literatura[edit | edit source]

  • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 548 s. s. 85-90. ISBN 978-80-246-1414-4.
  • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 548 s. s. 85-90. ISBN 978-80-246-1414-4.
  • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 548 s. s. 85-90. ISBN 978-80-246-1414-4.


Kategorie:Vnitřní lékařství Kategorie:Onkologie Kategorie:Chirurgie Kategorie:Gastroenterologie Kategorie:Patologie