Edema

From WikiLectures

In CZECH

Hand-out by Nika Gavlasova and Coiled

Edémy

1.  Zvýšený intravenózní tlak 1:13

•  Etiologie

    • PS - otoky DK, jater, venostáza

            - dochází k tvorbě portokaválních spojek

           • caput medusae

           • jícnové varixy

    • LS - Plicní edém

    • Mechanická komprese

         • Těhotenství

         • DVT

•  Klinický obraz:

        • Pitting edema = po zatlačení se vytvoří vkleslina


2. Snížení onkotického tlaku 4:01

• Etiologie - snížená produkce/ztráty albuminu

    • Snížený příjem bílkovin - Kwashiorkor, alkoholici u nás

    • Insuficience jater až selhání - Snížená syntéza

    • Nefrotický syndrom

    • Popáleniny

• Klinický obraz

    • Periorbitální otoky - typicky z rána

    Konečná stanice = Anasarka

•  Klinický obraz:

        • Pitting edema


3.  Zvýšená permeabilita kapilár 6:11

• Etiologie

     • Zánět

     • Alergie

•  Klinický obraz:

        • Pitting edema


       

4. Zvýšení cirkulujícího objemu 8:12

• Při podání velkého množství infuze

• Akutní renální selhání (anurie) = nelze vyloučit přijaté tekutiny

•  Connův syndrom *

   Po nějaké době, kdy je srdce přetěžováno hypertenzí dojde k rozvoji srdečního selhání

•  Klinický obraz:

        • Pitting edema


5.  Lymfedém = Non pitting edema 10:18

•  Patfyz podklad

      •  Stagnace lymfy

            Mechanické přerušení lymfatických cest - resekce tumoru prsou

            Překážka bránící odtoku lymfy - nádory

            Záněty - Erysipel, Filarióza

*   Myxedém 11:37


Patfyz podklad:

  Hromadění mukopolysacharidů v tkáních - važou vodu a dochází k prosáknutí otoků