DNA viruses

From WikiLectures

Clasification of DNA viruses[edit | edit source]

Links[edit | edit source]

Related articles[edit | edit source]

Literature[edit | edit source]

  • HORÁČEK, Jiří. Základy lékařské mikrobiologie. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2000. sv. 1. ISBN 80-246-0006-4.