Abdominal Examination

From WikiLectures

Physical examination of the abdomen is performed in the position: the patient lies on back with bent legs, arms along body, head is without pad. We sit near the patient (but we dont´have to). We can see the patient's reactions to possible pain by watching his facial expressions from this position. It is imrpotant to have the genital area exposed for the possibility of monitoring the hernia. The doctor should have "adequate temperature" of his hands.

Vyšetření pohledem[edit | edit source]

thumb|Cullenovo znamení při akutní pankreatitidě Pohledem hodnotíme celkový tvar břicha. Břicho v poloze nad úrovní hrudníku bývá často způsobeno obezitou, nádorem, ascitem, cystou, graviditou. Břicho pod úrovní hrudníku je často projevem kachexie. Dále sledujeme pohyby břišní stěny. Můžeme sledovat dýchací pohyby, pulzace u hubených lidí. Dále pečlivě sledujeme jizvy po operacích. Strie jsou přítomné po graviditě, zarudlé strie mohou být přítomny u Cushingova syndromu.

Vyšetření poklepem[edit | edit source]

Poklep u zdravého pacienta by měl být diferencovaný bubínkový. Diferencovaný je kvůli odlišné náplni střev. Vyšetření provádíme buď ve svislých liniích nebo hvězdicovitě od pupku.

Vyšetření pohmatem[edit | edit source]

thumb|McBurneyův bod leží na spojnici pupku a spina iliaca anterior superior, ve vzdálenosti 2/3 od pupku Pohmat používáme nejprve povrchový, posléze hloubkový. Břišní stěna musí být zrelaxovaná, snažíme se tedy odvést pacientovu pozornost. Vyšetření začínáme v levém dolním kvadrantu a pokračujeme proti směru hodinových ručiček. Při vyšetření dáváme pozor na bolest, patologické rezistence.

  • McBurneyho bod – leží ve druhé třetině vzdálenosti od pupku mezi spina iliaca anterior superior a pupkem, bolestivý při appendicitidě.
  • Lanzův bod – leží na linea bispinalis ve vzdálenosti jedné třetiny od spina iliaca anterior superior dextra, bolestivý při appendicitidě.
  • Blumbergův příznak – vyšetřující vyvine tlak v ileocékální oblasti a při povolení tlaku pacient ucítí bolest.
  • Rovsingův příznak – při vyvinutí tlaku na sestupný tračník (levá oblast), pacient pocítí bolest v oblasti apendixu.
  • Pleniesův příznak – bolestivý poklep.
  • Israeliho hmat – bimanuální palpace ledviny.

Poslech[edit | edit source]

Poslech břicha je vyšetřením pouze doplňkovým. Fyziologickým nálezem je jemné škroukání. Patologicky mohou být zvukové projevy zesílené (obstrukční ileus) i vymizelé (paralytický ileus).

File:Acute epiglottitis
Acute epiglottitis


Template:Pahýl

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]


Kategorie:Interní propedeutika Kategorie:Chirurgie