Primary Hypertension

From WikiLectures

Under construction / Forgotten

This article was marked by its author as Under construction, but the last edit is older than 30 days. If you want to edit this page, please try to contact its author first (you fill find him in the history). Watch the discussion as well. If the author will not continue in work, remove the template {{Under construction}} and edit the page.

Last update: Tuesday, 22 Dec 2020 at 4.27 am.


In ENGLISH (upper half of the page) and CZECH (lower part of the page)
In CZECH


EXTENDED HANDOUT by Nika Gavlasova & Coiled:

Hypertenze 6:20

• Esenciální = 95% pacientů s hypertenzí
 o Etiologie neznámá, kombinace mnoha faktorů
• Sekundární = 5% 
 o Známá etiologie
• Kdy má pacient s hypertenzí otoky? 9:46
 o Když pacient srdečně selhává

Patfyz podklad: Hypertenze zatěžuje srdce a po čase začne selhávat - dilatuje a dochází ke stagnaci krve před srdcem

 • Selhání LK 
 • Dušnost - stagnace krve v plicním řečišti
 • Selhání PK 
 • Stagnace krve v systémovém řečišti - projeví se jako otoky DK, venostáza jater
• Iniciálně ale otoky u hypertenze nejsou! 
• Terapie
  • Esenciální hypertenze
   Antihypertenziva 1. řady, pokud nezabírají, přidat centrální   antihypertenziva
   Úprava životního stylu
 • Sekundární hypertenze
  Léčba vyvolávající příčiny