Module GFPP - Practice no. 7

From WikiLectures

This article is forgotten
This article is forgotten  

It was marked by its author as Under construction, but last edit is older than 30 days.

If you want to edit this page, please try to contact its author first (you fill find him in the history). Watch the discussion as well.

If the author will not continue in work, remove the template {{Under construction}} and edit the page.

Last update: Monday, 08 Dec 2014 at 6.30 pm.Summary
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29


Slide no.1 and no.2 - krupózní pneumonie

500px 500px

Structures to know

 • fibrinová vlákna v alveolech

Slide no.3 and no.4 - karnifikace plic

500px 500px

Structures to know

 • nespecifická granulační tkáň v luminech alveolů

Slide no.5 and no.6 - chronická cholecystitis

500px 500px

Structures to know

 • zárodečná centra v chronickém lymfoplazmocytárním infiltrátu

Slide no.7 and no.8 - granulační tkáň spodiny bércového vředu

500px 500px

Structures to know

 • fibrin
 • nespecifická granulační tkáň

Slide no.9 and no.10 - keloid

500px 500px

Structures to know

 • hrubé snopce kolagenního vaziva

Slide no.11 and no.12 - hojení kostní zlomeniny

500px 500px

Structures to know

 • novotvořená kostní tkáň
 • osteoklastický lem

Slide no.13 and no.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis

500px 500px

Structures to know

 • fibrin
 • epikard

Slide no.15 and no.16 - chronická fibrinózní perikarditis

500px 500px

Structures to know

 • perikard
 • fibrin
 • ložiska granulační tkáně

Slide no.17 and no.18 - pablánová kolitis

500px 500px

Structures to know

 • zbytky sliznice
 • pseudomembrány

Slide no.19 and no.20 - obrovskobuněčný granulom

500px 500px

Structures to know

 • cizorodý světlolomný materiál
 • obrovské vícejaderné buňky

Slide no.21 and no.22 - sarkoidóza

500px 500px

Structures to know

 • nekaseifikující granulomy
 • obrovské vícejaderné buňky
 • epiteloidní makrofágy
 • zánětlivý infiltrát

Slide no.23 and no.24 - miliární TBC plic

500px 500px

Structures to know

 • miliární uzlík
 • vícejaderné buňky Langhansova typu

Slide no.25 and no.26 - miliární TBC jater

500px 500px

Structures to know

 • miliární uzlík
 • vícejaderné buňky Langhansova typu

Slide no.27 and no.28 - kaseózní pneumonie

500px 500px

Structures to know

 • caseous necrosis
 • zbytek plicního parenchymu

Slide no.29 - kaseózní pneumonie (Ziehl Nielsen)

500px

Structures to know

 • Mycobacterium tuberculosis

Odkazy

Navigace

← Practice no. 6

Module GFPP (3. LF UK)

Practice no. 8 →