LF3 Zkouskove otazky patofyziologie 2020

From WikiLectures

Under construction / Forgotten

This article was marked by its author as Under construction, but the last edit is older than 30 days. If you want to edit this page, please try to contact its author first (you fill find him in the history). Watch the discussion as well. If the author will not continue in work, remove the template {{Under construction}} and edit the page.

Last update: Monday, 01 Mar 2021 at 3.09 pm.

Zkouskove otazky z patofyziologie LF3 2020

1. Akutní komplikace diabetu mellitu

https://www.wikilectures.eu/w/Acute_complications_of_diabetes_mellitus

2. Akutní stresová reakce, kardiovaskulární a metabolické změny

Trauma


Metabolické důsledky úrazu


3. Akutní změny tlaku krve ve velkém oběhu (důsledky)

např. akutní hypotenze při šoku:


4. Celkové příznaky zánětu

Trauma obecně


5. Dehydratace (typy, příčiny a důsledky)

isotonicka dehydratace


hypotonicka dehydratace


hypertonicka dehydratace


centralni a periferni diabetes insipidus


6. Dělení edémů podle příčiny


7. Hyperglykémie (příčiny a důsledky)

e.g. in Cushing's disease https://www.wikilectures.eu/w/Cushing%27s_disease

8. Distribuční šok, mechanizmy vzniku, kompenzace

distribucni sok


9. Důsledky akutního a chronického krvácení (kompenzace)

např. cirkulační šok jako důsledek akutního krvácení (kompenzace)


napr. sideropenická anémie jako důsledek chronického krvácení


definice anémie


10. Důsledky chronického stresu

Např.: Metabolické důsledky úrazu


11. Endokrinní příčiny změn metabolismu minerálů (K, Na)

Např.: Hyperaldosteronismus


Addisonova choroba:


Diabetes insipidus:


SIADH


12. Fáze hypovolemického šoku


13. Glykémie, její regulace a poruchy

14. Hladovění (typy), příčiny a důsledky, realimentační syndrom

15. Horečka (příčiny a důsledky); hypertermie

16. Hyperhydratace (typy, příčiny a důsledky)

hypertonicka hyperhydratace


hypotonicka hyperhydratace


hypertonicka hyperhydratace


SIADH


Edemy


Kompartmenty telnich tekutin, osmolarita, sodik, glukoza, urea, tonicita


SIADH


Kompartmenty telnich tekutin, osmolarita, sodik, glukoza, urea, tonicita


17. Hyperkalcémie, příčiny a důsledky

18. Hyperkapnie; příčiny a důsledky


Respirační acidóza


19. Hypokalcémie, příčiny a důsledky

20. Hyponatrémie, příčiny a důsledky

napr.

SIADH


Psychogenní polydipsie


21. Hypovolemický šok (příčiny, fáze)

Typy = příčiny


Fáze


22. Hypoxická hypoxie (příčiny a důsledky)

Hypoxie - tabulka


Hypoxicka hypoxie - V/Q mismatch


cyanóza


23. Hypoxie (příčiny a dělení)

Hypoxie - tabulka


24. Hypoxie, ischemie (srovnání příčin a důsledků), ischemická a stagnační hypoxie


terminy


25. Hypoxická hypoxie; kompenzace a adaptace; výšková nemoc

Hypoxie - tabulka


Hypoxicka hypoxie - V/Q mismatch


cyanóza


26. Komplikace chronického hladovění, katabolické stavy (příčiny, přehled), imobilizace

27. Kompenzační mechanismy při hypovolemickém šoku


28. Kompenzační mechanismy při šokových stavech (srovnání a význam)

Tabulka - srovnani


29. Kvalitativní a kvantitativní poruchy vědomí (přehled)

Kvantita vědomí


Kvalita vědomí


30. Lokální odpověď tkáně na poškození (zánět)

V rámci semináře na trauma:


31. Respirační poruchy ABR (příčiny a důsledky)

Obstrukce vs. restrikce strucne


Obstrukce vs. restrikce detailne


RAC


RAL


32. Metabolické poruchy ABR (příčiny a důsledky)

MAC


MAL


33. Metabolický syndrom

https://www.wikilectures.eu/w/Metabolic_syndrome

34. Obecné příčiny a důsledky akutního selhání orgánů (srdce, plíce, ledviny)

Např. v rámci traumatu:


35. Obezita (měření, příčiny, důsledky, komplikace)

36. Patofyziologie kalcémie, volný a vázaný vápník

37. Plicní hypertenze, příčiny a důsledky

https://www.wikilectures.eu/w/Pulmonary_hypertension

38. Otravy ovlivňující autonomní nervový systém – organofosfáty, atropin, muskarin, kokain

39. Poruchy acidobazické rovnováhy (ABR), přehled

MAC


RAC


MAL


RAL


40. Poruchy bilance Na, K (regulace, ztráty, důsledky)

Např.: Hyperaldosteronismus


Addisonova choroba:


Diabetes insipidus:


SIADH


Hypernatremie - tři pacienti


41. Poruchy endokrinní regulace hospodaření s vodou

Např.: Hyperaldosteronismus


Addisonova choroba:


Diabetes insipidus:


SIADH


Hypernatremie - tři pacienti


Psychogenní polydipsie


42. Poruchy funkce endotelu (syndrom endoteliální dysfunkce)

43. Poruchy regulace dýchání

https://www.wikilectures.eu/w/Control_of_ventilation

44. Poruchy srdečního rytmu- přehled

Sinusovy a nesinusovy rytmus


Extrasystoly


AV bloky


45. Poruchy transportu dýchacích plynů krví - přehled

Hypoxie - tabulka


O2 delivery formula:


46. Poruchy vedení vzruchu v srdci

AV bloky


47. Poruchy vědomí (obecné mechanismy vzniku, mozková smrt)

Kvantita vědomí


Kvalita vědomí


Krátkodobá ztráta vědomí (tLOC), synkopa


Dlouhodobá ztráta vědomí


Smrt mozku


48. Projevy poruch autonomní inervace v orgánových systémech (kardiovaskulárním, gastrointestinálním, urogenitálním), Hornerův syndrom

49. Poruchy vodní bilance (příčiny a důsledky)

Např.: Hyperaldosteronismus


Addisonova choroba:


Diabetes insipidus:


SIADH


50. Poruchy výměny dýchacích plynů v plicích (ventilace, difuze, poměr ventilace/perfuze)

https://www.wikilectures.eu/w/Control_of_ventilation

https://www.wikilectures.eu/w/Obstructive_and_restrictive_lung_diseases

Respirační acidóza


Obstructive vs. restrictive lung diseases in CZECH - detailed


Poruchy difuze


Poruchy V/Q


51. Poruchy výživy kvantitativní a kvalitativní (příklady)

52. Poruchy vzniku vzruchu v srdci

Sinusovy a nesinusovy rytmus


Extrasystoly


53. Typy a příčiny synkop


54. Příčiny a důsledky hypertenze v arteriálním řečišti

Primarni a sekundarni hypertenze - strucne


Cushingova nemoc/syndrom - sekundární hypertenze


Sekundární hypertenze - pouze některé příklady - Cushingova nemoc/syndrom, renovaskulární hypertenze, reninoma


55. Příčiny a důsledky hypoventilace

Respirační acidóza


Hypoxie - tabulka


Hypoxicka hypoxie - V/Q mismatch


cyanóza


56. Příčiny a důsledky lokálních edémů (kompartmentový syndrom)

Edémy57. Příčiny a důsledky změn kalémie

58. Příčiny a důsledky změn osmolarity v extracelulárním prostředí

centralni a periferni diabetes insipidus


Tabulka - osmolarita a hydratace


59. Příčiny a důsledky ztrát tekutin do zevního prostředí (krvácení, zvracení, průjem, atd.)

Tabulka - osmolarita a hydratace


60. Příčiny arytmií (extra a intrakardiální)

např:
61. Regulace krevního tlaku a její poruchy

např: Primarni a sekundarni hypertenze - strucne


Cushingova nemoc/syndrom - sekundární hypertenze


Sekundární hypertenze - pouze některé příklady - Cushingova nemoc/syndrom, renovaskulární hypertenze, reninoma


Šok - tabulka


Nezapomente na neuropatie, kde je narusen i vegetativni system...atd.

62. Principy vyšetření autonomního nervového systému (baroreflex, Schellongův test, Valsalvův manévr)

63. Řízení perfuze a její poruchy (příčiny a důsledky poruch)

např. ischemická hypoxie


64. Sekundární hypertenze, typy, příčiny (endokrinní atd.)

Primarni a sekundarni hypertenze - strucne


Cushingova nemoc/syndrom - sekundární hypertenze


Sekundární hypertenze - pouze některé příklady - Cushingova nemoc/syndrom, renovaskulární hypertenze, reninoma


65. Komplikace šokových stavů

např.


např. trauma - SIRS » SIRS šok » septický šok apod.


66. Syndrom spánkové apnoe (periferní a centrální; důsledky)

Poznamka: Obstructive Sleep Apnea (OSA) vs. Central Sleep Apnea (CSA) Musite vedet rozdil mezi centralni apneou (CSA) a obstrukcni (obstrukce v oblasti nosohltanu - OSA). Rozdil je v tom, ze u obstrukcni, je pri apnoicke pauze, kdy nic z nosu ci do nosu neproudi, protoze dochazi k obstrukci, pritomen pohyb hrudniku. U CSA neni pri apnoicke pauze patrny pohyb hrundiku, protoze tato pauza je dana centralne (kontrolou ventilace) a NE obstrukci v oblasti nosohltanu (resp. retroglossalne).

67. Šokové stavy (definice a obecné dělení), rozdíly v kompenzacích

Definice šoku


Typy šoku


Tabulka


např. trauma - SIRS » SIRS šok » septický šok apod.


68. Poruchy spánku, EEG

Poznamky:

Stara (prvni) klasifikace poruch spanku delila poruchy do dvou hlavnich skupin, a to dyssomnii a parasomnii. V nove klasifikaci byla skupina dyssomnii zrusena. Doslo k preskupeni a vytvoreni vice skupin, byt skupina parasomnii pretrvala.

Kdyby se nekdo ptal na starou klasifikaci: Dyssomnie - jde o zmenu delky spanku - cili hyper ci hyposomnie. Parasomnie - jde o poruchy navic (para) k spanku - bruxismus, somnilokvie, pavor nocturnus, nocni mura, somnambulismus atd.

Poznamka: Obstructive Sleep Apnea (OSA) vs. Central Sleep Apnea (CSA) Musite vedet rozdil mezi centralni apneou (CSA) a obstrukcni (obstrukce v oblasti nosohltanu - OSA). Rozdil je v tom, ze u obstrukcni, je pri apnoicke pauze, kdy nic z nosu ci do nosu neproudi, protoze dochazi k obstrukci, pritomen pohyb hrudniku. U CSA neni pri apnoicke pauze patrny pohyb hrundiku, protoze tato pauza je dana centralne (kontrolou ventilace) a NE obstrukci v oblasti nosohltanu (resp. retroglossalne).


https://www.wikilectures.eu/w/Sleep

69. Vegetativní stav a locked in syndrom

Vegetativní stav = locked out


Locked-in syndrom


70. Vývoj EKG změn při srdeční ischemii

Angina pectoris


Vyvoj při infarktu myokardu


71. Význam tukové tkáně ve zdraví a nemoci

72. Vztah poruch ABR a koncentrace iontů, vliv iontů na změny ABR; příklady

např:


např:


73. Změny hydratace a volémie (definice, příčiny a důsledky, význam pro kliniku)

Tabulka - osmolarita a hydratace


74. Zvýšení centrálního žilního tlaku, portální hypertenze, chronická žilní insuficience