Cranial nerves

From WikiLectures

Cranial nerves

These are paired structures emerging from the brainstem, with the exception of I. and II. cranial nerve.


I. Nervus olfactorius - at the base of the skull, it passes through the lamina cribrosa of the ossis ethmoidalis.

II. Nervus opticus - t the base of the skull passes through the canalis opticus together with the ophthalmic artery.

Cranial nerve nuclei

III. Nervus oculomotorius - at the base of the skull passes through the fissura orbitalis superior.

IV. Nervus trochlearis - at the base of the skull passes through the fissura orbitalis superior.

V. Nervus trigeminus

  • V/1 Nervus ophtalmicus - passes through the fissura orbitalis superior at the base of the skull.
  • V/2 Nervus maxillaris - at the base of the skull passes through the foramen rotundum into the pterygopallatina fossa.
  • V/3 Nervus mandibularis - passes through the foramen ovale at the base of the skull.

VI. Nervus abducens - passes through the fissura orbitalis superior at the base of the skull.

VII. Nervus facialis - at the base of the skull passes through the meatus acusticus internus, then the foramen stylomastoideum.

VIII. Nervus vestibulocochlearis - does not extend from the base of the skull, it remains in the meatus acusticus internus.

IX. Nervus glossopharyngeus - -passes through the jugular foramen at the base of the skull.

X. Nervus vagus - at the base of the skull passes through the jugular foramen.

XI. Nervus accessorius - passes through the jugular foramen at the base of the skull.

XII. Nervus hypoglossus - passes through the canalis hypoglossi at the base of the skull.Links[edit | edit source]

External links[edit | edit source]

References[edit | edit source]

  1. HORKÝ, Drahomír – NOVÁKOVÁ, Květoslava. Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství [online] 2. edition. Publikováno online. 2011. Available from <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=58>. ISBN 978-80-244-2702-7.
  2. DUBOVÝ, Petr. Základy neuroanatomie a nervových drah : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], ©2007. The last revision 3.6.2011, [cit. 2011-11-27]. <http://portal.med.muni.cz/clanek-442-zaklady-neuroanatomie-a-nervovych-drah.html>.