Flatau's sign

From WikiLectures

Flatau's sign is positive, when there is mydriasis (pupillary constriction) in response to neck flexion (assisted if necessary). It occurs in meningeal irritation. [1]

References[edit | edit source]

Related articles[edit | edit source]

External links[edit | edit source]

Citations[edit | edit source]

  1. KÁŠ, Svatopluk. Malý slovník jmen lékařů a vědců, jejichž jména jsou spojena s názvy nervových chorob, syndromů, příznaků či částmi nervového systému (část 1) [online]. [cit. 2012-11-28]. <http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1623&magazine_id=3>.