Bakalari 2021 zkouskove otazky

From WikiLectures

Under construction / Forgotten

This article was marked by its author as Under construction, but the last edit is older than 30 days. If you want to edit this page, please try to contact its author first (you fill find him in the history). Watch the discussion as well. If the author will not continue in work, remove the template {{Under construction}} and edit the page.

Last update: Friday, 25 Jun 2021 at 1.35 pm.


ABR – poruchy, přehled[edit | edit source]Addisonova choroba[edit | edit source]


Akutní koronární syndrom – přehled[edit | edit source]


Akutní selhání ledvin[edit | edit source]

Aldosteron, ADH, ANP – funkce[edit | edit source]


Anémie – typy, přehled[edit | edit source]


Antitrombotické mechanizmy[edit | edit source]


Arytmie - síňové a komorové[edit | edit source]

AV blokády[edit | edit source]


Cévní mozková příhoda - přehled[edit | edit source]
Chronické selhání ledvin[edit | edit source]

Cirkulační šok – přehled[edit | edit source]
Cirkulačního šok - fáze[edit | edit source]


Cushingova nemoc vs. syndrom[edit | edit source]


Definice anémie[edit | edit source]Diabetes insipidus[edit | edit source]


Diabetes mellitus 1. a 2. typu, akutní a chronické komplikace diabetu[edit | edit source]

Distribuční šok[edit | edit source]Edémy - přehled[edit | edit source]


Epilepsie[edit | edit source]
Esenciální a sekundární hypertenze[edit | edit source]


Hemochromatóza[edit | edit source]


Hemoglobinopatie[edit | edit source]


Hemorrhagická cévní mozková příhoda[edit | edit source]


Hemostáza – přehled[edit | edit source]
Hemostáza – testy[edit | edit source]

Hladovění a obezita, metabolický syndrom[edit | edit source]

Hypovolémický šok[edit | edit source]


Hypoxie - typy[edit | edit source]


Hypoxie přehled, cyanóza[edit | edit source]Ileus[edit | edit source]

Insuficience levé srdeční komory, příčiny a důsledky[edit | edit source]

Insuficience pravé komory srdeční, příčiny a důsledky[edit | edit source]

Ischemická cévní mozková příhoda[edit | edit source]


Jaterní selhání - příčiny a důsledky[edit | edit source]

Kardiogenní šok[edit | edit source]Koagulační kaskáda - poruchy[edit | edit source]Koagulopatie[edit | edit source]
Kraniocerebrální trauma – komoce, epidurální hematom, subdurální hematom[edit | edit source]Kvalita vědomí - poruchy[edit | edit source]


Kvantita vědomí - poruchy[edit | edit source]


Makrocytární anémie[edit | edit source]Metabolická acidóza[edit | edit source]


Metabolická alkalóza[edit | edit source]


Metabolismus vody – kompartmenty[edit | edit source]


Metabolismus železa[edit | edit source]


Mikrocytární anémie[edit | edit source]
Nefrotický a nefritický syndrom[edit | edit source]

Nestabilní angina pectoris[edit | edit source]


Normocytární anémie[edit | edit source]
NSTEMI – infarkt myokardu[edit | edit source]


Obstrukční plicní choroby[edit | edit source]
Obstrukční šok[edit | edit source]
Osmolarita a dehydratace[edit | edit source]


Patofyziologické mechanismy iktu[edit | edit source]


Plicní difuze - poruchy[edit | edit source]


Plicní hypertenze[edit | edit source]

https://www.wikilectures.eu/w/Pulmonary_hypertension

Poranění periferního nervu, Wallerova degenerace a regenerace[edit | edit source]
Primární hemostáza - poruchy[edit | edit source]

Primární hyperaldosteronismus[edit | edit source]


Průjmy – přehled[edit | edit source]

Respirační alkalóza[edit | edit source]


Respirační alkalóza[edit | edit source]


Restrikční plicní choroby[edit | edit source]Sekundární hemostáza - poruchy[edit | edit source]


Sekundární hyperaldosteronismus[edit | edit source]


SIADH[edit | edit source]


Stabilní angina pectoris[edit | edit source]


STEMI – infarkt myokardu[edit | edit source]


Stresová reakce organismu, metabolické důsledky[edit | edit source]


Synkopy, synkopa vs. epileptický záchvat[edit | edit source]


Transitorní ischemická ataka[edit | edit source]Trauma, polytrauma, sdružené poranění, primární a sekundární poranění[edit | edit source]


Trombocytopenie[edit | edit source]


Trombocyty – adheze, agregace, degranulace[edit | edit source]


Trombofilie[edit | edit source]


Vegetativní stav, Locked-in syndrom, kóma, smrt mozku[edit | edit source]


Zánět, místní a celkové změny[edit | edit source]